Anasayfa / Misyonumuz

Misyonumuz

Avrupalı Türk Girişimciler Birliği (ATGB) sosyo-ekonomik ve sektörel ihtiyaçların doğurduğu bir birliktir. Avrupa’da 140 bin girişimci sayesinde 640 bin insanımız istihdam edilmektedir. ATGB, 140 binin üzerinde serbest meslekte çalışıp, sorumluluk ve yükümlülük üstlenmiş, risk alarak toplumumuzun sorunlarına çözüm getirecek girişimci ruha sahip fakat münferit hareket etme sonucu arzu edilen mevki ve konumuna gelemeyen girişimci ve işverenlerimizi aynı yada farklı veya birbirine yakın sektörlerde bir araya getirerek hem bilgi transferi hem de beraber hareket etmeleri konusunda teşvik edecektir.

Almanya’da 33 Milyar, diğer Avrupa ülkelerinde de 17 milyarlık yıllık cirosu ile Avrupa’daki Türk İşverenleri toplam 50 milyar EUR ciroya sahiptir.

”Birlikte bereket vardır, güç vardır” anlayışı ile yola çıkarak bir kaç yıl içinde Avrupa’nın en güçlü girişimci ve işadamları derneği olma çabasını gösterme hedefinde.

Farklı sektörlerin farklı sorunları olmakla birlikte farklı imkanları ve fırsatları da vardır. Tam bu noktada ATGB, girişimcilerin nüfuz sahibi olabilmeleri için gerek Avrupa Ticaret Odaları gerekse Türk Ticaret odaları ile, aynı zamanda da Avrupa ve Türkiye siyaseti ile ortak sempozyum, Work Shop ve fuar etkinlikleri düzenleyerek girişimcilerin önünü açmayı hedefliyor.