Anasayfa / Vizyonumuz

Vizyonumuz

 • Ekonomik alanda Avrupa’da bir sınıf bilinci geliştirmek, sistematik çalışmalar ile de Avrupa’daki girişimcilik potansiyelinin arttırılması için çalışmalarda bulunmak.
 • Avrupa ve Türkiye arasinda girisimcilerin önünü acip, ortak yatirim yapmalarini tesvik etmek.
 • Avrupalı Türklerin ”girişimci” profilinin belirlemek ve girişimciliği özendirmek.
 • Girişimciliğin önündeki engellerin tespiti ve giderilmesi için çalışma yürütmek.
 • Liderlik, motivasyon gibi konuları çeşitli platformlarda işlemek.
 • Özgün ve orijinal projeleri belirleyerek fon sağlayıcı kuruluşlara sunmak.
 • Başarılı girişimcileri ödüllendirmek.
 • Fuarlara üyeleri iştirak etmeleri hususunda teşvik etmek, gerek duyulması halinde kurulmuş fuar şirketlerine iştirakçi olarak ortaklık yapmak.
 • İlgili konularda konferanslar, paneller, sempozyumlar düzenlemek, sergiler açmak.
 • Sektörel gelişmeleri ve yenilikleri uluslararası düzeyde izleyerek üyelerini bilgilendirici çalışmalar yapmak.
 • Müşterek ekonomik, sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek. Üyeleri arasında karşılıklı dayanışmanın temini ile üyelerin verimli ve organize çalışmaları için her türlü yardımda bulunmak, üyeleri arasındaki dayanışmayı en üst düzeye çıkarmak.
 • Girişimcilerin ayni çatı altında, ayni misyon doğrultusunda bir araya gelmesine zemin hazırlamak.
 • Sektörel, bölgesel ve ülke sorunlarına bilimsel ve kalıcı çözüm yolları geliştirmek.
 • İş dünyasında kurumsal, hukuksal ve ahlaki altyapının gelişmesine katkıda bulunmak.
 • Dünya ile rekabet edebilir ölçüde kalite, verimlilik ve markalaşma bilincinin oluşmasını desteklemek.
 • Sivil toplum anlayışı gereği, üyelerini ticari ve sosyal anlamda da eğitmek.